Ankiety


„SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI” -uczniowie 1 rok

„SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI” -nauczyciele

„SZKOŁA LUB PLACÓWKA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI”- uczniowie 2 rok

UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI- ANKIETA DLA NAUCZYCIELA

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO-ANKIETA DLA NAUCZYCIELA

NABYWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI-UCZNIOWIE-TERAPIA ZAJĘCIOWA

NABYWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI-UCZNIOWIE-TUK

NABYWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI-UCZNIOWIE-TECHNIK MASAŻYSTA

NABYWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI-UCZNIOWIE-TECHNIK FARMACEUTYCZNY


KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE- CZ.1


KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE- CZ.2