ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI


ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI


Biblioteka Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu W bibliotece szkolnej zgromadzono 13.169 książek. W jej zbiorach znajdują się pozycje z różnych dziedzin medycyny (interna, pediatria, medycyna ratunkowa, geriatria, stomatologia, dermatologia, onkologia, ginekologii i położnictwa) oraz pielęgniarstwa, rehabilitacji, fizykoterapii, kosmetyki, farmakologii, terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki. Posiadamy bogaty zbiór słowników, encyklopedii oraz podręczników do nauki języka angielskiego, niemieckiego, łaciny w zakresie nauk medycznych oraz języka migowego. Zachęcamy uczniów, słuchaczy, nauczycieli naszej szkoły do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe (pielęgniarki, rehabilitanci, terapeuci, ratownicy medyczni) zapraszamy do odwiedzenia biblioteki Medycznego Studium Zawodowego. Chętnie udostępnimy Państwu nasze zbiory prezencyjnie w czytelni.


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

poniedziałek
7.30-16.30
wtorek
7.30-11.30

środa
7.30-9.30
11.30-14.30

czwartek
7.30-13.30

piątek
8.00-13.15

sobota
dyżury w trakcie trwania zajęć wydziałów zaocznych
REGULAMIN
Biblioteki Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią szkolną i szkolnym ośrodkiem informacji służącym zapewnieniu uczniom, słuchaczom oraz pracownikom szkoły dostęp do zbiorów potrzebnych w procesie zdobywania wiedzy oraz rozwoju zawodowego, rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelników oraz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
3. Zbiory wypożyczane są czytelnikom do domu (literatura fachowa, popularno-naukowa, czasopisma (jeśli biblioteka dysponuje więcej niż jednym egzemplarzem) oraz udostępniane do korzystania w czytelni (wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma).
4. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za materiały wypożyczone na zajęcia (książki, kasety, płyty CD).
5. Biblioteka czynna jest w godzinach dostosowanych do harmonogramów zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
6. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo niezbędne podręczniki na jeden semestr, pozostałe książki w ilości 5 woluminów na 4 tygodnie. Po upływie tego czasu czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych pozycji lub dokonania prolongaty. Pracownik biblioteki może wydłużyć termin wypożyczenia książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych korzystających ze zbiorów lub skrócić czas jej wypożyczenia jeśli jest to książka poszukiwana przez innych czytelników.
7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i innych zbiorów bibliotecznych oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić pracownikowi biblioteki. W razie zagubienia lub zniszczenia książki, kasety, płyty CD lub czasopisma wypożyczający zobowiązany jest zwrócić do biblioteki książkę, kasetę, płytę CD lub numer czasopisma wskazany przez bibliotekarza, odpowiadający aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji.
8. Wszyscy czytelnicy powinni zwrócić książki do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
9. Uczniowie, słuchacze oraz pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką oraz potwierdzić ten fakt podbiciem karty obiegowej.
10. Czytelnikom, którzy nie zastosują się do postanowień punktu 9 niniejszego regulaminu wstrzymane zostanie wydanie dokumentów w sekretariacie szkoły.

WYKAZ NAJNOWSZYCH TYTUŁÓW CZASOPISM

1. Beauty Forum
2. Biblioteka w Szkole
3. Głos Nauczyciela
4. Na Ratunek
5. Postępy Rehabilitacji
6. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
7. Służba Zdrowia
8. Twoje Dziecko
9. Wiedza i Życie
10. Wspólne Tematy
11. Zdrowa Żywność
12. ZdrowieNOWOŚCI


WYKAZ TYTUŁÓW KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH OSTATNIO DO BIBLIOTEKI MSZ

2017


1. Anatomia radiologiczna- B. Daniel
2. Atlas anatomii radiologicznej- L. Wicke
3. Diagnostyka obrazowa. Podst. teoretyczne- B. Pruszyński
4. Opiekun medyczny: egzamin zawodowy- T.Dziermańska
5. Leksykon radiologii- J. Walecki
6. Masaż (t.1-6) –A. Zborowski
7. Podręcznik tomografii komputerowej- M. Hofer
8. Radiografia. Podręcznik dla tech. elektroradiologii- S. Easton
9. Radiologia (Głowa, Narząd ruchu , Narządy wewnętrzne)- A. Stabler
10. Rezonans magnetyczny- A. Celik
11. Wskazania do badań obrazowych- B. Pruszyński
12. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca: twarz,szyja , dekolt – B. Drygas
13. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca: dłonie, stopy , ciało – B. Drygas
14. Wstęp do kosmetyki. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce- M. Grono
2016

1. Opieka nad osobami przewlekle chorymi – D. Talarska
2. Opiekun medyczny w praktyce- E. Szwałkiewicz
3. Podstawy masażu leczniczego – Z. Prochowicz
4. Stretching powięźiowy- A. Fredrich
5. Zdrowie publiczne w Polsce – M. Głowacka
6. Borelioza w praktyce klinicznej- A. Grzeszczuk
7. Fizjoterapia po mastektomii – E. Mikołajewska
8. Fizjoterapia w geriatrii- K. Wieczorkowska-Tobis
9. Fizjoterapia w onkologii- M. Woźniewski
10. Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej- E. Lamer- Zarawska
11. Farmakologia-G. Rajtar-Cynke
12. Nowoczesna kosmetologia T.1,2- M. Molski
13. Receptura apteczna –R. Jachowicz
14. Vademecum technika farmaceutycznego wraz z pytaniami testowymi- M. Rabka
15. Chirurgia- repetytorium – W. Noszczyk
16. Chirurgia dróg żółciowych i wątroby T.1,2- M. Krawczyk
17. Interna Szczeklika- mały podręcznik.
18. Stwardnienie rozsiane- Ch. Polman
19. Wykłady o sercu i kardiochirurgii wad wrodzonych- M. Karolczak
20. Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka –C. Stecco

2015

TU ZNAJDZIESZ INFORMACJE NA TEMAT
NOWYCH POZYCJI KSIĄŻKOWYCH ZAKUPIONYCH DO BIBLIOTEKI1. Atlas anatomii człowieka. T. 1 – Anatomia ogólna i układ mięśniowo-szkieletowy
2. Atlas anatomii człowieka. T. 2 – Szyja i narządy wewnętrzne
3. Atlas anatomii człowieka. T. 3 – Głowa i neuroanatomia
4. Chemia nowoczesnych kosmetyków
5. Chemia piękna
7. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychologia stresu
8. Efekt Lucyfera
9. Farmakopea Polska T. 1 i T. 2
10. Marihuana i obłęd
11. Paradoks czasu
12. Siła czasu
13. Technik farmaceutyczny 321303. Egzamin zawodowy.
Zestaw testów i zadań praktycznych
14. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia
15. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce- M. Kaniewska
16. Pracownia kosmetyczna ciała ( praktyczna nauka zawodu)- M. Kaniewska
17. Pracownia kosmetyczna twarzy ( praktyczna nauka zawodu)-M. Kaniewska
18. Repetytorium + testy. Egzamin zawodowy TUK -M. Sekita-Pilch
19. Egzamin zawodowy. Zestawy zadań . Technik Masażysta- M. Gwardzik
20. Taśmy anatomiczne- T. Myers
21. Manipulacja powięzi w zespołach bólowych układu ruchu- L. Stecco
22. Fascial manipulation for internal dysfunctions- L. Stecco
23. Functional atlas of the human fascial system – C. SteccoZAPRASZAMY