Medyczne Studium Zawodowe
im. Stanisławy Leszczyńskiej
ul. Partyzantów 20
22-400 Zamość

tel./fax: 084 639 29 10
e-mail: msz@zam.pl