„Człowiek jest tyle wart ile potrafi dać innym,
nie świadomość posiadania czyni go bogatym i szczęśliwym,
a umiejętność dawania, dzielenia się z innymi stanowi istotę człowieczeństwa”
Jan Paweł II

Motto MSZ


MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ
W ZAMOŚCIU

FUNKCJONUJE JUŻ OD 1981 ROKU.

JEST TO JEDNA Z NAJDŁUŻEJ FUNKCJONUJĄCYCH W NASZYM WOJEWÓDZTWIE
SZKÓŁ O PROFILU MEDYCZNYM.Młodzież uczy się w systemie stacjonarnym zdobywając wiedzę
i umiejętności w specjalnościach:KIERUNKI

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TECHNIK MASAŻYSTA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG—NOWOŚĆ: od września 2017 r.


Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w systemie semestralnym.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych
i pracowniach przedmiotowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacji
oraz specjalistycznego sprzętu.

Zapewniamy naszym słuchaczom naukę języka angielskiego, migowego i informatyki.

W szkole funkcjonuje prężnie działający Samorząd Szkolny,
Koło Ratownictwa Medycznego oraz Koło Masażu.

Jesteśmy również zaangażowanie w pracę na rzecz wolontariatu.

Studium dysponuje centrum multimedialnym
z dostępem do internetu, biblioteką szkolną i czytelnią.