SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ
W ZAMOŚCIU


FUNKCJONUJE JUŻ OD 1981 ROKU.


„Człowiek jest tyle wart ile potrafi dać innym,
nie świadomość posiadania czyni go bogatym i szczęśliwym,
a umiejętność dawania, dzielenia się z innymi stanowi istotę człowieczeństwa”
Jan Paweł II

Motto MSZ

JEST TO JEDNA Z NAJDŁUŻEJ FUNKCJONUJĄCYCH W NASZYM WOJEWÓDZTWIE
SZKÓŁ O PROFILU MEDYCZNYM.

Młodzież uczy się w systemie stacjonarnym zdobywając wiedzę
i umiejętności w specjalnościach:KIERUNKI DZIENNE

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TECHNIK MASAŻYSTA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

KIERUNKI ZAOCZNE

OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NOWOŚĆ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Nauka w zależności od kierunku trwa od 1 roku do 2 lat w systemie semestralnym.

Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych
i pracowniach przedmiotowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacji
oraz specjalistycznego sprzętu.

Zapewniamy naszym słuchaczom naukę języka angielskiego, migowego
i informatyki.

W szkole funkcjonuje prężnie działający Samorząd Szkolny,
Koło Ratownictwa Medycznego oraz Koło Masażu.

Jesteśmy również zaangażowanie w pracę na rzecz wolontariatu.

Studium dysponuje centrum multimedialnym
z dostępem do internetu, biblioteką szkolną i czytelnią.