RELACJA Z TARGÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu
uczestniczy w projekcie systemowym
współfinansowanym przez Unię Europejską:


Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny


Termin realizacji : 01.07. 2009 - 31.08. 2012 r.

Cel projektu:

Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych
w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania, gwarantujących sukces zawodowy w kraju i UE.

GALERIA ZDJĘĆ

WYBRANE ITI / ZAJĘCIA Z INFORMATYKI

Cel zajęć: Budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego przez wyposażanie młodzieży
w umiejętności tworzenia stron na wyższym poziomie, oraz umiejętności z zakresu obróbki grafiki z użyciem nowoczesnych narzędzi. Projektowanie stron WWW ze stosowaniem tabel, warstw, arkuszy, stylów, formularzy. Wykorzystanie programów graficznych w celu przygotowania elementów graficznych dla strony WWW- wykorzystanie w procesie tabletu graficznego.

Czas trwania:15 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis , notatnik i wymienny nośnik pamięci o pojemności 2 GB.


PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO-WERSJA UZAWODOWIONA

Cel zajęć: zwiększenie umiejętności młodzieży w zakresie posługiwania się terminologią zawodową, inspirowanie do kształcenia ustawicznego umiejętności korzystania z literatury i czasopism fachowych w języku angielskim. Możliwość znalezienia pracy, nawiązania kontaktów zawodowych z obywatelami z innych krajów UE.

Czas trwania: 20 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik.


ASERTYWNOŚĆ JAKO METODA BUDOWANIA POPRAWNYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH

Cel zajęć: wyposażenie młodzieży w umiejętności w zakresie: analizy i kontroli własnych emocji i zachowań, stosowania technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych, określenia własnych trudności w komunikowaniu, właściwego przepływu informacji w zespole interdyscyplinarnym, technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych ,wsparcia społecznego dla jednostki znajdującej się w sytuacji trudnej.


Czas trwania: 15 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis , notatnik.
KURSYRATOWNIK WODNY/ WOPR

- kurs przeznaczony dla młodzieży uczącej się na kierunku ratownik medyczny, spełniającej wymagania formalne: zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań do odbycia kursu, umiejętność pływania/karta pływacka/,zaliczenie praktycznego sprawdzianu wstępnego. W przypadku wolnych miejsc dla młodzieży pozostałych kierunków spełniającej wymogi formalne.
Cel kursu: przygotowanie do pracy w charakterze ratownika WOPR
Termin realizacji: II s.
Liczba miejsc: 20


OPIEKUN KOLONIJNY

- kurs skierowany do młodzieży uczącej się w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy,
a w przypadku wolnych miejsc dla uczniów innych kierunków kształcenia.
Cel kursu: uzyskanie bezterminowych uprawnień dodo wykonywania obowiązków opiekuna/ wychowawcy
na koloniach, obozach , zimowiskach, półkoloniach, dodatkowe kwalifikacje ważne dla osób pracujących
z dziećmi.
Kurs trwa: 36 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis , notatnik.
Termin realizacji: II s.
Liczba miejsc:20


MASAŻ SPORTOWY

– kurs przeznaczony dla młodzieży uczącej się w zawodzie technik masażysta.
Cel kursu : wyposażenie młodzieży w umiejętność wykonywania masażu na wyższym poziomie,
w wybranej dyscyplinie sportowej, oraz z zakresu masażu z zastosowaniem różnych środków i metod wspomagających
Kurs trwa: 10 godz. masażu sportowego
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis , notatnik
Termin realizacji: II s.
Liczba miejsc: 20


MASAŻ KOSMETYCZNY

– kurs przeznaczony dla młodzieży uczącej się w zawodach:
technik masażysta, technik usług kosmetycznych.
Cel kursu : wyposażenie młodzieży w umiejętność wykonywania masażu kosmetycznego i higienicznego na wyższym poziomie w zakresie masażu kosmetycznego twarzy, pleców, stóp, czy dłoni z zastosowaniem różnych
technik wspomagających.
Czas trwania:10 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis , notatnik
Termin realizacji: II s.
Liczba miejsc: 20


PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO

Cel kursu : zdobycie przez uczniów dodatkowych umiejętności z zakresu komunikowania się z grupą społeczeństwa z dysfunkcją mowy i słuchu.
Czas trwania: 32 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe,teczkę, długopis, notatnik


ARTETERAPIA W PRACY Z KLIENTEM W RÓŻNYM WIEKU

Cel kursu : poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie
różnych technik arteterapii.
Czas trwania: 10godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik


TECHNIKI BLS/AED

Cel kursu: nauczenie praktycznych umiejętności ratowania życia osób, które doznały NZK/ nagłego zatrzymania krążenia
Czas trwania: 10 godz.
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik, brelok
z maseczką ratowniczą, lub kieszonkowy poradnik: ,,ratownictwo medyczne”