REKRUTACJA 2017/18.

OD LUTEGO 2018 r. ZAPRASZAMY NA KIERUNEK ZAOCZNY
OPIEKUNA MEDYCZNEGO
Medyczne Studium Zawodowe
im. Stanisławy Leszczyńskiej
w Zamościu ul. Partyzantów 20
przyjmuje chętnych do nauki w następujących kierunkach :

KIERUNKI DZIENNE

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TECHNIK MASAŻYSTA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

KIERUNKI ZAOCZNE

OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


Warunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła średnia;
  • spełnione wymagania zdrowotne, określone dla danego zawodu;


Wymagane dokumenty:

  • wniosek – pisane na komputerze lub odręcznie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowania wydaje sekretariat),
  • 2 fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego,

NAUKA JEST BEZPŁATNA

BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:
84 6392910; 84 6392138
e-mail msz@zam.pl


ABY BYĆ NASZYM UCZNIEM

WYSTARCZY POBRAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I WYSŁAĆ NA POWYŻSZY ADRES MAILOWY STUDIUM

Z DOPISKIEM: PODANIE O PRZYJĘCIE DO MSZ

POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĘ DOŁĄCZYSZ
PO OTRZYMANIU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do Medycznego Studium Zawodowego
im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu


JEŻELI NIE WYSYŁASZ ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TEN WNIOSEK NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANYCH DOKUMENTÓW