REKRUTACJA 2017/18.

Trwa rekrutacja do Studium.
Zapraszamy na kierunki dzienne i zaoczne.
Przyjmujemy wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią.
Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły.
Medyczne Studium Zawodowe
im. Stanisławy Leszczyńskiej
w Zamościu ul. Partyzantów 20
przyjmuje chętnych do nauki w następujących kierunkach:


TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
TECHNIK MASAŻYSTA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUN MEDYCZNY
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - NOWOŚĆNA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 PKT 1, 2 USTAWY Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 R.
O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ NIEKTÓRYCH USTAW ( DZ. U. Z 2014 R. POZ.7 )
UZGADNIA SIĘ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

REKRUTACJA-TERMINY


KANDYDACI SKŁADAJĄ DOKUMENTY W SEKRETARIACIE SZKOŁY,
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
TECHNIK MASAŻYSTA
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
2 - letnia szkoła policealna dla młodzieży
- system dzienny
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
OPIEKUN MEDYCZNY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

- kształcenie zaoczneWarunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła średnia;
  • spełnione wymagania zdrowotne, określone dla danego zawodu;


Wymagane dokumenty:

  • wniosek – pisane na komputerze lub odręcznie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowania wydaje sekretariat),
  • 2 fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego,

NAUKA JEST BEZPŁATNA

BLIŻSZE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:
84 6392910; 84 6392138
e-mail msz@zam.pl


ABY BYĆ NASZYM UCZNIEM

WYSTARCZY POBRAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I WYSŁAĆ NA POWYŻSZY ADRES MAILOWY STUDIUM

Z DOPISKIEM: PODANIE O PRZYJĘCIE DO MSZ

POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĘ DOŁĄCZYSZ
PO OTRZYMANIU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
do Medycznego Studium Zawodowego
im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu


JEŻELI NIE WYSYŁASZ ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
TEN WNIOSEK NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANYCH DOKUMENTÓW